U bent hier

Overdenking

Advent

 Advent betekent: komst!

In de Adventsperiode van vier zondagen voor Kerst bereiden we ons voor op het gedenken van de komst van de Zoon van God in deze wereld. Dat is meer dan alleen uit nostalgie terugdenken aan het kribje in de stal, de zingende engelen en de lofliederen van Zacharias en Maria. In dat opzicht valt de evangelist Marcus met de deur in huis: Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Niks verhalen over een kindje dat geboren is, over ouders of omstandigheden.

Het eerste wat Marcus vertelt over Jezus van Nazareth is zijn komst naar Johannes de Doper, zijn doop in de Jordaan. Maar dan wordt Marcus heel nauwkeurig:

Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ (Marcus 1:10v)

Als je het hebt over Jezus Christus, is dit wat je van Hem moet weten, lijkt Marcus te willen zeggen. Hoezeer Jezus ook mens is geweest, en dus ook baby en kind, de komst van Jezus wordt door Marcus meteen geplaatst in een kader dat boven ons menselijk verstand uitreikt.

Alleen in de evangeliën van Matteüs en Lucas wordt aandacht besteed aan de komst van het kindje Jezus, voorafgaand aan zijn optreden als rondtrekkende rabbi. Maar ook Matteüs en Lucas laten vanaf het begin merken dat het niet gaat om de geboorte van ‘zomaar’ een kind. Door beiden wordt de Heilige Geest genoemd als veroorzaker van de zwangerschap. En dat dit kind van Godswege een speciale taak zal hebben, is volgens hen vanaf de eerste aankondiging duidelijk.

Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden (Matteüs 1:21).

Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob en aan zijn koningschap zal geen einde komen (Lucas 1:33).

En wanneer de herders worden verrast door de aankondiging van de engel, klinkt het: … ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer (Lucas 2:10v).

De geboorte van dat kleine jongetje, toen en daarin Bethlehem, was het begin van een nieuw tijdperk. De tijd van Christus Jezus die om ons mensen de hemel verliet, om hier op aarde te laten horen en zien hoe God ons leven heeft bedoeld.

Alle reden om in de voorbereiding op het Krystfeest daar bij stil te staan.

 

ds. Guda Borger