Pastoraat

Wat is er nodig voor het pastoraat in de gemeente van Christus? Dat is het besef dat wij in Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het wel en wee van elkaar als gemeenteleden. De gemeente als geheel is geroepen tot het verlenen van herderlijke zorg (= pastoraat), dat wil zeggen elkaar ontmoeten en bijstaan in de Naam van Jezus Christus. Tegen die achtergrond wordt wel gezegd dat wij allemaal dragers zijn van het ambt-van-gelovige. Ieder met zijn eigen gaven en talenten, die we hebben ontvangen om te gebruiken ten bate van de gemeente en tot een getuigenis van Christus in daad en woord.

 

Pastoraat begint met onderlinge betrokkenheid en in het bijzonder met aandacht voor hen die te maken hebben met moeite en zorg. Daaraan kunnen we allemaal bijdragen door een kaartje, attentie, telefoontje of een gesprekje. Dit ‘onderling’ pastoraat is de basis voor het werk van de wijkwerkers, ouderlingen en dominee die tot een meer specifieke taak zijn geroepen.

 

Ten behoeve van het pastoraat is de gemeente ingedeeld in wijken. De wijkteams bestaan in principe uit een ouderling, een diaken en wijkwerkers. De verdeling wordt jaarlijks gepubliceerd in Tsjerke-Ynfo. Aan het begin van het seizoen 2021-2022 zijn er echter nog twee vacatures voor ouderling en wordt er gezocht naar een zo’n goed mogelijke taakverdeling. Dat geldt ook voor de bezoeken aan gemeenteleden die extra aandacht en/of bezoek behoeven. Als u of jij signaleert dat iemand extra aandacht nodig heeft vanwege bijzondere omstandigheden, dan is het van belang dat de dominee of iemand van het betreffende wijkteam op de hoogte wordt gesteld.

 

Ds. Guda H. Borger-Koetsier is bereikbaar op tel.nr. 0512-355485 en per e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl.

Scroll naar boven