Diaconie

De diakenen trachten mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn te helpen en hun situatie te verbeteren. Een van de middelen die hierbij ten dienste staan is het geld dat d.m.v. diaconale collecten wordt verzameld. Taken van de diaconie zijn o.a.:

  • Het financieel steunen van diaconale doeleinden, in binnen- en buitenland
  • 2x in het jaar gelden verzamelen voor het werelddiaconaat
  • Het houden van een ouderenmiddag (60+)
  • Kaarten versturen naar zieke broeders en zusters
  • Het financieel ondersteunen van een adoptiekind van Stichting Woord en Daad
  • Bediening van het Heilig Avondmaal 
  • Kerktelefoon
  • Het organiseren van de bloemengroet van de zondagse kerkdienst
Scroll naar boven