U bent hier

Profielschets gemeente

Het dorp Surhuizum ligt in de gemeente Achtkarspelen (www.achtkarspelen.nl), in het noordoosten van Fryslân, nabij Surhuisterveen. Er staan ruim 500 woningen en er wonen ruim 1300 mensen.   Het dorp is omgeven door agrarisch gebied, in Surhuisterveen –op plm. 5 km afstand- is bedrijvigheid en zijn veel voorzieningen. Drachten is ongeveer 20 km ver, Leeuwarden en Groningen liggen op ongeveer 35 km afstand.
De voorzieningen in het  dorp zijn beperkt, er is een levendige dorpsgemeenschap. Zie www.surhuizum-online.nl
De Protestantse Gemeente is de enige kerk in het dorp, leden van andere kerkgenootschappen kerken elders.
De gemeente beschikt over een monumentale kerk, de bijzondere bouw van de kerk maakt haar uniek in Fryslân. Zie ook de website van de gemeente: www.pknsurhuizum.nl

Gemeente
De gemeente is  midden-orthodox en wil openstaan voor vragen van deze tijd. Er zijn ruim 600 leden, d.w.z. dat ongeveer de helft van de dorpsbevolking is ingeschreven bij de protestantse gemeente. Op zondag bezoeken gemiddeld 150 mensen de kerkdiensten.
Iedere zondag is er om 9.30 uur een kerkdienst. Bijzondere diensten, zoals de dienst in de tent, bij het dorpsfeest, of een zendingsdienst, worden georganiseerd door commissies. 
Het aantal leden neemt jaarlijks iets af. De kerkenraad bezint zich op kerkzijn in het dorp en onderzoekt bijvoorbeeld met buurdorpen of er mogelijkheden zijn tot samenwerking.
De gemeente onderzoekt de komende tijd mogelijkheden om zich meer naar het dorp te wenden en mensen die zich naar de rand van de kerk hebben bewogen meer bij de kern te betrekken.
De kerk staat open voor culturele activiteiten in het kerkgebouw en doet volop mee aan dorpsactiviteiten. Het kerkblad is standaard te vinden op de website van het dorp.

Vrijwilligers
Er is in de gemeente een actieve groep vrijwilligers die zich bezighoudt met kinderen,  jongeren en andere gemeenteleden om te zoeken naar manieren om als kerk aanwezig te zijn in het leven van de doelgroep. Er wordt een fundament gelegd om te zoeken naar de betekenis van geloven in hun levens.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat nu uit 17 personen, 6 ouderlingen, waarvan 2 met speciale aandacht voor de jeugd en 1 speciaal aandacht heeft voor ouderen, 5 diakenen en  4 ouderlingen-kerkrentmeesters. De scriba en voorzitter zijn vooral actief in het bestuur.

Regio
in de classis Buitenpost worden met regelmaat activiteiten georganiseerd voor kerkelijke ambtsdragers op verschilleden gebieden. De leden van de kerkenraad en andere betrokkenen doen mee wanneer zij kunnen.
Met predikanten uit de naaste omgeving is geregeld overleg.

Dienstwoning is aanwezig

*De gids Tsjerke-ynfo 2015-2016 geeft meer inzicht in de structuur van de organisatie en is bijgevoegd bij deze notitie.