ANBI gegevens college van Kerkrentmeester en diaconie

College van Kerkrentmeesters

College van Diaconie

Rekeningnummers

PKN Surhuizum

Diaconie

Vaste vrijwillige bijdrage

Zending

NL45 RABO 0304 2006 54

NL11 RABO 0115 1758 14

NL85 RABO 0126 1782 59

NL65 RABO 0304 2055 32

Scroll naar boven