Welkom

Welkom op de website van de Protestantse gemeente Surhuizum. Op deze site vindt u / jij informatie over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de Erediensten en het Kinderwerk deze maand kunt u / jij vinden in de rubriek Op zondag.

Ons jaarthema 2020-2021 is: Het goede leven

----------------------------------------------------------

Verruiming mogelijkheden voor bezoeken van de kerkdiensten

Bijwonen van de kerkdiensten in de kerk kan weer met 60 kerkgangers in de kerk!

De landelijke regels m.b.t. Corona worden soepeler nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en de besmettingen gelukkig afnemen. Dat betekent dat we ook weer met meer mensen tegelijk in de kerk mogen zijn om de diensten bij te wonen. Er mogen exclusief personeel 60 gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. Daarbij gelden voorlopig nog wel de bekende regels: bij het binnen gaan en verlaten van de kerk moet u nog een mondkapje dragen, en we houden ons voorlopig ook nog aan de anderhalve meter afstand. Wat ook belangrijk is: dat u uw bezoek aan de kerkdienst van te voren meldt bij de koster. Met uw aanmelding vooraf houdt de koster het aantal gereserveerde plaatsen bij en kan hij er voor zorgen dat iedereen die zich heeft aangemeld een plaats krijgt. We zien u graag weer in de kerk! 

Ook is het mogelijk om weer enkele zangers in de kerk te laten zingen, mits ze voldoende afstand houden tot elkaar en de gemeente. Daar maken we al regelmatig gebruik van. Zolang we als gemeente nog niet met elkaar kunnen zingen is dat een mooi alternatief voor de samenzang.

We hopen dat dit stappen zijn naar een geleidelijke terugkeer naar de normale kerkgang zoals we die hadden voor de Corona pandemie: samen in de kerk bij elkaar komen om te luisteren naar Gods Woord, en om samen te bidden en met elkaar te zingen. Als het zover is, hopen we iedereen weer te zien in de kerk! 

------------------------------------------------------------------------------

YouTube link voor het PKN kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCZAWniIocS-VO8j3ZbHojKQ  Op deze pagina kunt je zowel alle uitzendingen terugzien als ook zien welke er op korte termijn gepland staan. Tip. Door je te abonneren op deze pagina krijg je vlak voor de uitzending een bericht in je mail of je zet voor een specifieke uitzending een herinnering aan. 

• De lopende zaken van de kerkenraad worden tijdens de lockdown waargenomen door
het klein moderamen. Dit bestaat uit Oeds Holthuis (voorzitter), Fré van der Veen (scriba),
Piet André Huistra (voorzitter KRM) en ds. Guda Borger.

Overdenking

Zoek en je zult vinden - geldt dat ook voor ouderlingen?

Waar gaat het mis bij het zoeken naar ambtsdragers?

En in het bijzonder, waar gaat het mis bij het zoeken naar mensen die het ambt van ouderling willen vervullen? Want of je nu kijkt naar onze eigen praktijk van het gemeente-zijn of je slaat de kerkelijk pers er op na, met name het vinden van ouderlingen blijkt steeds lastiger te worden. Op een bepaald moment is iedereen gevraagd waarvan de kerkenraad dacht dat die mogelijk geschikt zou zijn, maar nog steeds zijn er vacatures.

Hoe komt dat toch...