U bent hier

Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt grotendeels verzorgd door ouderlingen, wijkwerkers en de predikant. Ook de diakenen zijn betrokken, zeker bij het omzien naar de ouderen en zieken. De vier wijkouderlingen zijn ieder met hun eigen wijkwerkers verantwoordelijk voor een specifiek deel van de gemeente. De verdeling wordt jaarlijks gepubliceerd in Tsjerke-Ynfo. De ouderen-ouderling is werkzaam in alle wijken en krijgt van de wijkouderlingen adressen van ouderen die extra aandacht nodig hebben.

Sinds 29 april 2018 is Guda H. Borger-Koetsier als predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Surhuizum voor 75% van haar werktijd. Daarnaast is zij voor 25% van haar werktijd verbonden aan de protestantse gemeente van Jistrum. 

Het zal niet op korte termijn lukken om iedereen persoonlijk te ontmoeten. Maar als u of jij behoefte hebt aan contact, laat het haar dan weten. Dan probeert zij zo snel mogelijk een afspraak te maken. Ds. Borger is bereikbaar op tel.nr. 0512-355485 en per e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl.