U bent hier

Overdenking

Kracht in de woestijn 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. 2023, wat gaat dat toch hard. De Adventsperiode, het Kerstfeest, het vieren van de geboorte van Jezus laten we weer achter ons en we kijken weer vooruit. Een nieuw jaar: nieuwe kansen, of maar weer afwachten wat dit jaar gebeurt? Wanneer de feesten achter ons liggen, vakanties nog even uitblijven en de dagen nog kort zijn kunnen we ons volgens de formule van Arnalls (bedenker van het fenomeen „Blue Monday‟) deprimerend gaan voelen. Hoe gaan wij er eigenlijk mee om als wij strijd ervaren?

Toen ik laatst aan het bidden was moest ik denken aan Mattheüs 4, dus dat ben ik gaan lezen. De verzen 1-11 gaan over Jezus die door de Geest meegevoerd werd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger (v1-2).

Driemaal wordt Jezus op de proef gesteld. De eerste beproeving wendt Jezus af door het gebruik van Gods Woord: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” Bij de tweede beproeving gebruikt de duivel het Woord van God: “..spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen…” Maar Jezus kent zijn Vader beter dan dat: “Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”” Nog een laatste keer probeert dat duivel Jezus te verleiden door hem alle koninkrijken van de wereld aan te bieden. Maar weer weet Jezus beter. Hij weet wie Hij is: erfgenaam van de Allerhoogste. Deze koninkrijken behoren hem sowieso al toe; Hij is immers de Zoon van God. En nu gebiedt Jezus de duivel om weg te gaan en Hij gebruikt wederom het Woord van God: “Daarop zei Jezus tegen hem: „Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”‟ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.”

 Misschien wordt u of jij ook wel eens aangevallen door verkeerde gedachten of denkpatronen. Gedachten die van de boze komen of die van jezelf komen. En wat doen we dan? Kennen wij Gods Woorden goed genoeg om te gebruiken in onze geloofsstrijd?

In Jakobus 4:7 staat “Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.” Hoe dit in de praktijk werkt zien we dus bij Jezus in Mattheüs 4. We kunnen ons aan God onderwerpen door onszelf uit te dagen, letterlijk te bidden en vasten, maar bovenal door ons de verdiepen in Gods Woord. Als je Gods woord niet kent, heb je niets om mee te strijden.

Zoals in Efeziërs 6:17 staat over de wapenrusting van God: “Draag ... als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” De woorden van God worden beschreven als een zwaard. Een zwaard om mee te strijden. Om met waarheid mee terug te slaan als je wordt aangevallen door leugens. Als je Gods woorden niet kent heb je niets om mee te strijden en kunnen ze door de boze zelfs worden gebruikt om een strik te vormen, zoals bij de tweede beproeving in de woestijn.

Met het kennen van Gods Woord leer je Zijn karakter kennen wat helpt om leugens over God te verwerpen en op Gods beloften te vertrouwen. Wanneer we Hem zoeken, zal Hij zich aan ons openbaren (Jakobus 4:8). Door onszelf voor Hem te vernederen, zal Hij ons verheffen (Jakobus 4:10). En wanneer we éérst het Koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid, zullen we alles van God ontvangen wat we nodig hebben. (Mattheüs 6:33)

Wat zou er gebeuren als we daadwerkelijk elke dag eerst God zouden zoeken? Dan ontvangen we genoeg wapenrusting voor elke dag. Wapens die we ontvangen in nederigheid en waarmee we ons kunnen verzetten tegen het kwaad. En het kwaad zal van ons wegvluchten.

Ons dagelijks verdiepen in het Woord van God. Dan leven we vanuit Zijn Geest in kracht, liefde en bezonnenheid (2 5 Timotheüs 1:7).

Zou dat niet een mooi voornemen zijn voor het nieuwe jaar?

 

Erwin Kooistr