U bent hier

Overdenking

Zijn wij goede rentmeesters? 

       
Je hoeft het journaal maar aan te  zetten of de krant open te slaan en je komt ze tegen, berichten over het milieu, co2 uitstoot, plasticsoep en klimaatverandering, kortom bedreigingen voor planeet aarde.
 
Vijftig jaar geleden maakten astronauten onderweg naar de maan die iconische foto van onze ‘blauwe planeet’ Zij realiseerden zich toen hoe kwetsbaar dat kleine bolletje in dat grote heelal was. Wij weten dat ook, beter dan ooit, maar wat doen we er mee als ‘goede rentmeesters’?
 
Hoe gaan wij om met die grote verantwoordelijkheid die God de Schepper ons heeft gegeven? In het dagboekje “Het laat me niet los” van Cees van den Berg en Cees Glashouwer lazen we deze week ‘Naar Gods beeld en gelijkenis” Hieronder een deel dat ik graag met u wil delen. 
 
‘Volgens het Babylonisch geloof waren de mensen geschapen om slaaf van de goden te zijn, een gebruiksartikel. Hoe anders klinkt het verhaal van Gen. 1 dat de joden daar in den vreemde opschreven. Wij mensen zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Dat zegt niet iets over het uiterlijk, want dan krijg je opmerkingen zoals: 'Heeft God blauwe of bruine ogen, en wat voor kleur huid zou God hebben?' Nee, dat de mensen naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen, betekent, dat wij mensen heel waardevol zijn, en houdt tegelijk een opdracht in. Wij mensen kunnen en moeten in de Geest van God deze wereld regeren. Wij moeten zo omgaan met de natuur en met onze medemens als 
 
God dat gedaan zou hebben. Jij en ik zijn niet geschapen als gebruiksvoorwerp zoals de Babyloniërs dachten. Welnee, wij zijn nog steeds geschapen naar Gods beeld. Wij mogen God helpen met het beheren van de wereld, en zo mogen wij op 
 
God lijken. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. De vraag is of wij ons er naar gedragen.’
 
Hoe gaan wij om met ons rentmeesterschap?
 
Ook hier geldt: ‘It is mei sizzen net te dwaan’. 
 
Ruurd Boonstra