U bent hier

Liturgie Dankdag

Door Redactie op ma, 05/11/2018 - 14:44

 

Lied voor de dienst:  NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen vers 1,2 en 3

Afkondigingen

Intochtslied: Gezang 432 vers 1 en 2( Wat God doet, dat is welgedaan)

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gezang 44 vers 1 en 3( dankt, dankt nu allen God)

Gebed om ontferming en de dienst van het Woord

Samenzang: Psalm 146 vers 1,4 en 5( Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

Eerste Schriftlezing: Psalm 126

Samenzang: Psalm 126 vers 1 en 3( Toen God de Heer uit 's vijands macht)

Tweede Schriftlezing: 2 Korinthe 9:11-15

Samenzang: gezang 44 vers 2( die eeuwig rijke God)

Prediking

Samenzang: gezang 117 vers 1 en 2( Hoe zal ik U ontvangen)

Gebeden en dankzegging met aansluitend het Onze Vader

Collecte

Slotzang: Gezang 257( Halleluja, eeuwig dank en ere)

Zegen van de Heere