U bent hier

Aanvullend ; Liturgie 9 sept.

Door Redactie op za, 08/09/2018 - 21:15

LITURGIE voor de viering op zondag 9 september2018

                    om 9.30 uur te Surhuizum

Voorganger: ds. Gaele Postma                     Organist: …………………..

 

                                          VOORBEREIDING

Afkondigingen

 

INTOCHTSLIED: Gezang 479 : 1, 2, 3

 

BEMOEDIGING - GROET

 

Gebed op de drempel

 

Zingen: Gezang 479 : 4

 

Woorden ten leven: naar een bewerking van Psalm 42                                                    

                                                  

Zingen: Psalm 43 : 3, 4

                                           ROND HET WOORD

 

GEBED om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften.

 

Psalmlezing: Psalm 42

 

Zingen: Gezang 399 : 3

 

NT Lezing: Romeinen 8 : 31 – 39

 

Zingen: Gezang 477

 

Verkondiging

 

Zingen: Gezang 470

                                        ROND DE DANKBAARHEID

 

Dankgebed en Voorbeden

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: Gezang 437

 

Zegen