U bent hier

Nieuws

Omzien naar...

Door Redactie op do, 04/08/2016 - 11:17

Zondagmiddag 28 augustus nodigen wij jullie allen uit voor de tentdienst, als afsluiting van de Spulwike.

Het thema is: Omzien naar… Ds. A.J.J. van Vliet gaat voor en de begeleidingsdienst werkt mee. Om 15.30 staat er koffie/thee/ranja klaar. De dienst begint om 16.00 uur, daarna is er een borreluurtje en om 18.00 uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd. We hopen jullie allemaal te ontmoeten! Een fijne zomertijd en tot ziens!

Met een hartelijke groet namens de Evangelisatiecommissie van de PKN Surhuizum

Kinderwerk 2015-2016

Door Redactie op wo, 06/07/2016 - 12:53

Beste Gemeente,

Er is alweer bijna een seizoen voorbij en dan hebben we weer zomervakantie. Graag wil ik jullie even vertellen wat we dit seizoen allemaal hebben gedaan en wie er aan mee hebben gewerkt.

Het kinderwerk start net als de club en catechisaties na de zomervakantie weer op. Vorig jaar hebben we tijdens de zomervakantie de kindernevendienst door laten gaan. Dit is mede mogelijk gemaakt door leiding die hun tijd hiervoor extra beschikbaar hebben gemaakt. Dank hiervoor.

Gemeenteavond 13 april 2016

Door Redactie op di, 26/04/2016 - 19:54

Roel Vriesema, voorzitter van de kerkenraad, mocht een groot aantal belangstellenden welkom heten op de gemeenteavond. Voor de pauze werd de begroting van de diaconie behandeld. De diaconie is van plan om meer bekendheid te geven aan de doelen waar voor gecollecteerd wordt.

Ook werden de financiën van de Pypke (de laatste keer) en de PKN Surhuizum toegelicht door de kerkrentmeesters. De Doarpstsjerke zal geverfd worden en de goten zullen gerepareerd worden.

Mededelingen kerkenraad

Door Redactie op do, 31/03/2016 - 20:31

Tijdens de vacante periode is ds. W. J. van Dijk uit Surhuisterveen onze consulent.

De gemeenteavond is op 13 april a.s. om 19.45 uur in het gebouw. Voor de pauze worden de financiën behandeld. Na de pauze wordt er informatie gegeven over het beroepingswerk, het beleidsplan, de profielschets van de predikant en de profielschets van de PKN gemeente Surhuizum.

Vanaf 19.00 uur liggen de financiën, het beleidsplan, de profielschets van de predikant en de profielschets van de PKN gemeente Surhuizum in het gebouw ter inzage. Iedereen is van harte welkom!

Club

Door Redactie op wo, 02/03/2016 - 22:16

Met club is het altijd heel gezellig. We gaan altijd eerst even in een christelijk boekje lezen en daarna vragen uit het boekje beantwoorden. Dan hebben we een kleine pauze en krijgen we wat drinken en wat lekkers. Er mag altijd één tweetal een spelletje bedenken, en dat doen we dan na de pauze. We hebben een keer een spel gedaan dat je allemaal dingen moest uitbeelden en ook hebben we een keer krantenmep gedaan, en dan deden we niet met onze eigen namen maar namen van dieren. We hebben ook een keer een quiz gehad met allemaal leuke en grappige vragen.

Verenigingsgebouw

Door Redactie op wo, 02/03/2016 - 22:13

Het verenigingsgebouw, door de volksmond afgekort tot “It gebou” is door de tand des tijds ernstig aangetast. De laatste jaren is er weinig onderhoud geweest, de keer dat er c.v. in kwam, en de vloer werd aangepakt is alweer zo’n 15 jaar geleden. De aula staat er in 2020 alweer 30 jaar. Er zijn nu plannen voor grondige renovatie en groot onderhoud. Graag zouden wij zien dat dit breed wordt gedragen en dat er in samenwerking met de doelgroep/ gebruikers plannen worden gemaakt. Wat er nodig is, hoe de toekomst er uit ziet voor het gebouw, en wat de toekomstige behoefte is.

Pagina's