U bent hier

Nieuws

10-jarig jubileum Begeleidingsband

Door Redactie op do, 10/11/2016 - 20:24

Viering 27 november 2016, 14.00 uur

In Surhuizum begeleidt een band de gemeente bij het zingen van de liederen, gemiddeld één kerkdienst per maand. Zo leren we samen nieuwe liederen aan. Iedereen is hier al helemaal aan gewend, alsof het nooit anders geweest is. Maar dit is nog maar 10 jaar het geval.
Het is begin december precies 10 jaar geleden dat de ‘Begeleidingsband’ voor het eerst haar medewerking verleende aan een dienst, toen nog in de Pypketsjerke. En dat jubileum willen we samen vieren!

Start Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

Door Redactie op do, 10/11/2016 - 20:22

Begin december gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’.

Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage.

De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Binnen 2-3 weken komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

 

Kerkrentmeesters PKN Surhuizum

Kerkbalans 2017 komt eraan!

Door Redactie op ma, 07/11/2016 - 18:48

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’.
In december ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk/parochie.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Door Redactie op za, 05/11/2016 - 08:56

Zondag 20 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Als gemeente herdenken we dan de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar. Voor hen zal een kaars worden aangestoken. De desbetreffende familieleden krijgen hierover persoonlijk bericht.

We willen iedereen die verdriet om een overledene met zich meedraagt in de gelegenheid stellen een kaarsje aan te steken. Nadat de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd zijn, zal er gelegenheid zijn naar voren te komen en een kaarsje aan te steken.

Start beroepingscommissie

Door Redactie op vr, 04/11/2016 - 19:38

Maandagavond 10 oktober was het zover dat de gehele beroepingscommissie voor de eerste keer bijeen kwam. De voorzitters van de kerkenraad van Eestrum en Surhuizum kwamen de aftrap geven door het aanbieden van de profielschets van de predikant. Uiteraard wensen we de commissie alle wijsheid toe en mogen deze zich gesterkt voelen door gebed vanuit de gemeente.

Jeugd

Door Redactie op za, 01/10/2016 - 09:58

De jeugd van Surhuizum heeft een facebook pagina!
Hierop kunt u informatie vinden voor en door de jeugd. https://www.facebook.com/groups/941729342600102/?fref=ts 

Op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur zal er in it gebouw een informatie/toerusting avond zijn voor alle jeugdleiding.
Helaas kunnen we dit jaar nog niet starten met de catechesatie i.v.m. te weinig leiding.

Kinderwerk 2016-2017

Door Redactie op di, 16/08/2016 - 17:28

Na goedkeuring te hebben gekregen van de kerkenraad, willen we graag na de zomervakantie beginnen met de nieuwe vorm van Kinderkerk. Op zondag 4 september starten we.

Wat gaat er precies veranderen?
Elke zondag is er Kinderkerk. Dit houdt in dat we een soort van kindernevendienst houden maar dan langer dan dat we gewend waren. De zondagsschool zal er dan niet meer zijn. Deze nieuwe vorm noemen we dan ook Kinderkerk. 

Pagina's