U bent hier

Pastoraat en beroepingswerk

Door Redactie op vr, 02/09/2016 - 14:12

Wij staan voor een nieuw kerkelijk seizoen en dat betekent dat weer veel activiteiten na een vakantieperiode worden opgepakt. Een mooi moment om de stand van zaken op de rij te zetten.

Jeugdwerk
Theun van der Velde heeft aangegeven niet weer beschikbaar te zijn voor de 18+ groep. Dit i.v.m. studie. Inmiddels hebben we Elizabeth Lei, nu nog woonachtig in Kampen maar binnenkort Beetsterzwaag, bereid gevonden om enkele uren bij te staan in het jeugdwerk. Zij werkt vanuit Royal Mission, een opleiding voor o.a. jongerenwerkers. Naast advisering bij het jongerenwerk zal haar taak zich concentreren op de 16+ groep. Uiteraard vanaf deze plaats wensen we haar veel sterkte toe bij de werkzaamheden binnen onze gemeente.

Pastoraal werk
Met ds. Hoornenborg hebben we het contract verlengd tot 1 januari 2017 voor zijn pastorale werkzaamheden binnen onze gemeente.

Beroepingswerk
Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om een nieuwe predikant te beroepen. Uiteraard bent u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen de afgelopen tijd.

Vanuit de classis probeert men versnippering van de predikantsplaatsen te voorkomen.

In het gesprek van onze kerkenraad met het breed moderamen is toen de vraag gekomen of wij als gemeente bereid zijn in samenwerking met een andere gemeente een fulltime predikant te beroepen. Als kerkenraad staan we hier positief in. Ook vanuit de gemeente waren geen bezwaren. Zoals u weet zijn we met de gemeente van Eestrum in gesprek gegaan en daar staat men ook positief in een samenwerking met Surhuizum. Voor de duidelijkheid samen een predikant beroepen betekent niet dat er samengewerkt wordt in het gemeente werk. De afspraken over werkzaamheden van een predikant worden schriftelijk vastgelegd met een urenverdeling. De gesprekken met Eestrum waren opbouwend en positief. We gaan voor 75%: 25% verhouding en het is de bedoeling dat de toekomstige predikant gaat wonen in Surhuizum.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de taak- en urenomschrijving voor iedere gemeente en de gezamenlijke profielschets. Beide kerkenraden moeten deze formeel goedkeuren. Bij ons staat dit op 19 september op de agenda. Zodra de kerkenraad hiermee instemt, krijgt de beroepingscommissie formeel de opdracht van beide kerkenraden om op zoek te gaan naar een passende predikant. We hopen dat dit zo snel mogelijk na 19 september gaat lukken. Binnen korte tijd hopen we een overzicht te geven van alle namen van de leden van de beroepingscommissie.

Roel Vriesema
Voorzitter kerkenraad