U bent hier

Mededelingen uit moderamen en kerkenraad

Door Redactie op za, 02/01/2016 - 10:24

Vertrek predikant

Zondag 3 januari nemen we afscheid van ds van der Boon en hopen op een fijne afscheidsdienst. De afgelopen maanden is hier achter de schermen hard aan gewerkt door een kleine commissie. Vanaf deze plaats graag een dankwoord aan Hennie van der Veen, Gryt Rispens en Bart Veenhuizen die dit allemaal hebben voorbereid. Uiteraard wensen we de familie van der Boon veel sterkte toe bij alle veranderingen en hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen in hun nieuwe woonplaats.

 

Start werkzaamheden ds. Hoornenborg

Vanaf 1 januari verwelkomen we ds. Hoornenborg voorlopig voor een periode van 6 maanden als pastoraal werker binnen onze gemeente. Vanaf deze plaats wensen we hem veel wijsheid en sterkte toe en hopen dat hij zich snel thuis mag voelen binnen onze gemeente.

 

Stand van zaken beroepingswerk

In oktober is er een gemeenteavond geweest en zijn er veel aandachtspunten aangedragen hoe wij een toekomstig predikant zien binnen onze gemeente. Uiteraard wordt deze waardevolle informatie meegenomen in het vervolgproces. Daarbij lopen we echter wel tegen problemen aan, waar eerst helderheid over moet zijn, eer een beroepingcommissie van start kan gaan. Een van de punten is of we een fulltime predikant mogen beroepen. Volgens de landelijke normen is onze gemeente te klein voor een fulltime predikant. We zullen een verklaring moeten afgeven richting landelijke PKN dat we een predikant voor meerdere jaren kunnen betalen. Een predikant die we beroepen komt formeel in dienst van de landelijke PKN en wij, als gemeente, huren deze in. Daarom is het wenselijk dat er een nauwkeurig functieprofiel komt. Een belangrijke vraag hierbij is, hoe we de komende jaren gemeente willen zijn. Een dergelijke visie of beleidsplan op hoofdlijnen zal er eerst moeten komen. Een visie opstellen voor de komende jaren vraagt om zorgvuldigheid want zolang we PKN gemeente zijn, is er weinig gesproken over inhoudelijke zaken. Als moderamen hebben we advies gevraagd bij de PKN met de vraag of we hier begeleiding in kunnen krijgen. Dit kan en inmiddels is hier al iemand voor aangewezen. De komende maanden proberen we de veranderingen waar we mee te maken krijgen op de juiste manier in gang zetten.

 

Website kerk

Op 31 december 2015 dienen alle gemeenten en diaconieën in de Protestantse Kerk hun ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gegevens op internet te hebben. Deze transparantie is een voorwaarde om de status van ANBI te krijgen. De belangrijkste reden is dat giften, legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Kerkleden mogen hun giften en bijdragen aan de kerk in sommige gevallen ook aftrekken van de belasting en daarom is deze ANBI status ook vereist. De afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt door een oud gemeentelid en we zijn Kornelis van Dekken heel dankbaar dat hij zich hier op een geweldige positieve manier voor heeft ingezet. De website is inmiddels in de lucht en ook voor de komende maanden hopen we enkele gemeenteleden te vinden die deze website bij willen houden. Kijkt u eens op www.pknsurhuizum.nl

 

Nieuwe ambtsdragers

In de januari vergadering van de brede kerkenraad hopen we een begin te maken met het vinden van een aantal nieuwe ambtsdragers. De afgelopen jaren is er veel gedaan om de werkwijze binnen de kerkenraad te verbeteren. Hiermee is het werk voor ouderlingen en diaken gemakkelijker gemaakt en efficiënter. Echter er zijn wel steeds mensen nodig die zich voor een aantal jaren willen inzetten voor het werk binnen de gemeente. Voorstellen van namen die u hiervoor geschikt acht kunt u aangeven bij de scriba.

 

Bevestigingsdienst van ds. B. van der Boon

Deze is op zondag 10 januari 2016 om 10.00 uur in de Protestantse Kerk, Buorren 42, 9255 KL Tytsjerk.

 

Roel Vriesema (voorzitter)