U bent hier

Litugie 19 Januari

Door Redactie op za, 18/01/2020 - 12:37
Liturgie voor de morgendienst op 19 januari 2020 te Surhuizum.
Voorganger Dhr Sj v/d Meulen , M.m.v Begeleidingsband “Foar Jo”
 
LIEDEREN VOOR DE DIENST; NR 139 ( Hij alleen )
ELB 482 ( Bron van levend water)
NR 589 ( Ik wil juichen voor U mijn Heer)
NR 331 ( Oardielje net)
LIED VOOR DE DIENST: ELB 212 ; 1 en 2 ( Heer wat een voorrecht)
WELKOM EN MEDEDELINGEN;
INTOCHTSLIED; NR 642 ( De Rivier)
STIL GEBED-----BEMOEDIGINGSGROET;
LIED: ELB 58 ; 1 , 2 en 3 ( Zoek eerst het koninkrijk van God)
LEEFREGELS;
LIED; ELB 189 ; 1 en 3 ( Vaste Rots van mijn behoud)
GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD;
YOUTUBE CLIPJE VOOR DE KINDEREN;
LIED; NR 566 ( Verbonden door Gods geest) Kinderen gaan naar de kinderkerk
SCHRIFTLEZING; HANDELINGEN 16 ; 4 –18
LIED; NR 204 ( Nog voordat je bestond) Kom tot de Vader
OVERDENKING; THEMA; Geloven…. Hoe doe je dat?
LIED; ELB 275; 1 en 2 ( Heb geloofd en daarom zing ik)
DANKGEBEDEN EN VOORBEDEN;
COLLECTE; BAND SPEELT/ZINGT NR 701 ( Bouw uw koninkrijk)Kinderen terug van de kinderkerk
LIED: ELB 275 ; 3 en 4 ( Heb geloofd en daarom zing ik )
GELOOFSBELIJDENIS;
LIED; ELB 341 ( Heer God , U loven wij )
ZEGEN;
NA DE DIENST ; SPEELT/ZINGT DE BAND NR 330a ( Hear wêz mei us oant in oare kear )
NR 604 ( Top of the world )