U bent hier

Gemeenteavond 13 april 2016

Door Redactie op di, 26/04/2016 - 19:54

Roel Vriesema, voorzitter van de kerkenraad, mocht een groot aantal belangstellenden welkom heten op de gemeenteavond. Voor de pauze werd de begroting van de diaconie behandeld. De diaconie is van plan om meer bekendheid te geven aan de doelen waar voor gecollecteerd wordt.

Ook werden de financiën van de Pypke (de laatste keer) en de PKN Surhuizum toegelicht door de kerkrentmeesters. De Doarpstsjerke zal geverfd worden en de goten zullen gerepareerd worden.

Er worden plannen gemaakt om It Gebou te verbouwen. Dit is een monumentaal pand en de verbouwing zal aan bepaalde eisen moeten voldoen. Iedereen mag plannen en ideeën aan de kerkrentmeesters doorgeven. Het is de bedoeling dat er een werkgroep wordt samengesteld om dit uit te werken.

De kerkenraad heeft besloten om voor in de kerk meer ruimte te creëren voor bijzondere diensten. Ideeën kunnen worden doorgegeven aan de kerkrentmeesters.

Na de pauze vertelt de voorzitter in vogelvlucht wat er de afgelopen periode aan de orde is geweest:

  • Ds. v. d. Boon is vertrokken.
  • Afscheidsdienst Pypketsjerke.
  • Ds. J. Hoornenborg is onze kerkelijk werker geworden.
  • Jeugdwerker Theun v.d. Velde heeft het afgelopen winterseizoen een 18+ groep opgestart en enkele inspiratie avonden georganiseerd voor kinder-, jeugdwerkers en huiscatecheten.
  • Onze gemeente heeft een website gekregen. Dit is vanaf 1 januari 2016 verplicht. Oud-gemeentelid Kornelis van Dekken heeft dit voor ons gemaakt. Nogmaals bedankt Kornelis! Mocht u/jij een kijkje willen nemen: www.pknsurhuizum.nl
  • De kerkenraad heeft besloten om na een tijdelijke periode van één dienst per zondag dit zo door te laten gaan. Het is altijd mogelijk om een bijzondere dienst zoals een zang- of jeugddienst op een middag of avond te houden.
  • Er zijn mensen gevraagd voor de beroepingscommissie.
  • In samenwerking met een PKN adviseur, enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden is er een beleidsplan 2016-2020 opgesteld.
  • Er is profielschets van de te beroepen predikant gemaakt.
  • Er is een profielschets gemaakt van de PKN gemeente Surhuizum.

Deze laatste drie punten konden door de aanwezigen worden bekeken. Het ligt in de bedoeling om na de zomervakantie te starten met de beroepingscommissie.

Tot zover het korte verslag van de gemeenteavond.