U bent hier

Nieuws

Buitendienst 16 Aug 2020

Door Redactie op za, 01/08/2020 - 11:28

Doordat de tentdienst in de Spulwieke niet door kan gaan organiseert
de PKN kerk van Surhuizum  zondag 16 augustus om 14:00 uur een
openluchtdienst. Dit is op het veldje bij het dorpshuis.  Het thema
van de dienst is “Geef nooit op, er is hoop.” Ds Guda Borger gaat voor
en muzikale medewerking wordt verleend door de begeleidingsband Foar
Jo.

 Komt u ook?! Neem dan een stoel mee. Voor de kinderen zijn er
kleurplaten, neem wel eigen kleurtjes mee. Na de dienst is er een
collecte.

Kleinschalige ontmoeting

Door Redactie op di, 21/07/2020 - 21:04

In de zomer is er op donderdag, een keer per twee weken, ’s morgens van 10.00 - 11.30 uur een kleinschalige ontmoeting in ’t Gebou. Als u of jij weer eens iemand anders wilt spreken dan de eigen familie of kennissen, dan is dit daarvoor een gelegenheid. De invulling van de ontmoeting is open en kan gezamenlijk worden ingevuld. Het is fijn als u of jij mij laat weten dat je komt, want er is beperkt ruimte in de 1,5 meter-setting. Maar even langs komen om te zien of er nog ‘plaats is in de herberg’, kan natuurlijk ook.

Aangepast rooster kerkdiensten

Door Redactie op di, 21/07/2020 - 13:50

Ook in de maanden juni, juli en augustus zal er op zondagochtend vanaf 9.30 uur een (luister)uitzending zijn in plaats van een kerkdienst. Deze kan worden beluisterd via de kerktelefoon en via www.kerkdienstgemist.nl. Op 30 augustus zal de eerste kerkdienst weer plaatsvinden. Dan worden nieuwe ambtsdragers bevestigd en afscheid genomen van hen die hun periode afsluiten. Nadere informatie volgt nog over de mogelijkheden om aanwezig te zijn bij deze dienst onder de 1,5 meter-regel.

Liturgie 7 Juli 2019

Door Redactie op za, 06/07/2019 - 16:48

Liturgie voor de dienst op 7 juli 2019 in Surhuizum

We sluiten vandaag het kerkenwerkseizoen af onder het thema:

Hert & hannen  

!

In deze dienst is groep 8 van de JLS te gast. Zij zijn vanaf september allemaal welkom bij de All Stars.

De World Servants-gangers, Rianne Huistra en Ellis Veenhuizen, hopen op 23 juli te vertrekken naar

Oeganda. Zij ontvangen vandaag een reiszegen.

De begeleiding van deze dienst is in         

hannen

 van de 

Bgb 

Foar Jo

Liederen voor de dienst:              

Liturgie zondag 19 mei

Door Redactie op za, 18/05/2019 - 15:27

 

Lied voor de dienst: Lied 218:1,2,3  (evangelische liedbundel)

 

Intochtslied: Ps.33:1,2

 

Votum en Groet

 

Klein Gloria

 

Zingen: Gez. 221:1,2,3

 

Gebed

 

Kindernevendienst, kinderlied: 

(is deze plaats voor de kindernevendienst juist ?)

 

Wet

Zingen: Gez. 437:1,2,3

 

Schriftlezing: Ef.5:1 t/m 20

Zingen: Ps. 98:1,2

 

Prediking

Zingen: Gez. 462:1,2,4 

 

Dankgebed

 

Collecte

 

Samengestelde Liturgie 28 April , bevestiging ambtsdragers.

Door Redactie op zo, 28/04/2019 - 02:36

Ochtenddienst in Surhuizum op 28 april 2019​ In deze dienst nemen we afscheid als ambtsdrager van de ouderlingen Roelie Postma-Riedstra en Greetje Loonstra-Rispens en van diaken Greetje Barwegen-Dijkstra. Ambtsdrager Dina Jager legt haar huidige functie als diaken neer en zal worden bevestigd als ouderling. Zij neemt de taak van jeugdouderling op zich. Oeds Holthuis en Piet André Huistra worden bevestigd in het ambt van ouderling. Oeds wordt voorzitter van de kerkenraad en Piet André ouderling-kerkrentmeester. Miranda van der Veen-Sevinga wordt bevestigd in het ambt van diaken.

Pagina's