U bent hier

De eerste collecte van de maand van de diaconie is altijd bestemd voor een doel van Kerk in Actie 2022.

Door Redactie op vr, 06/05/2022 - 21:00

Voor zondag 8 mei is de collecte daarom bestemd voor noodhulp en werken aan vrede in Nigeria. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
U kunt uw bijdrage ook storten op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Nigeria.
(Het rek.nr. diaconie staat in het Tsjerkeinfo. Blz. 25.)

Al vast hartelijk dank voor uw bijdrage!.