U bent hier

Collecte kerk in actie zondag 16 januari

Door Redactie op wo, 12/01/2022 - 22:31

Collecte kerk in actie zondag 16 januari

Iedere eerste zondag van de maand is de diaconie collecte voor een doel van Kerk in Actie.
Het geld is deze keer bestemd voor ondersteuning van gemeenten.
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd.
Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen.
Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie, zie Tsjerkeinfo., o.v.v. ondersteuning van gemeenten.