U bent hier

Diaconie

De diakenen trachten mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn te helpen en hun situatie te verbeteren. Een van de middelen die hierbij ten dienste staan is het geld dat d.m.v. diaconale collecten wordt verzameld.

  • Taken van de diaconie zijn o.a.:
  • Het financieel steunen van diaconale doeleinden, in binnen- en buitenland
  • 2x in het jaar gelden verzamelen voor het werelddiaconaat
  • Het houden van een ouderenmiddag (60+)
  • Kaarten versturen naar zieke broeders en zusters
  • Het financieel ondersteunen van een adoptiekind van Stichting Woord en Daad
  • Bediening van het Heilig Avondmaal 
  • Kerktelefoon
  • Het organiseren van de bloemengroet van de zondagse kerkdienst

 

Berichten van de diaconie

Bloemen groet

Door Redactie op za, 31/10/2015 - 10:55

Dringende oproep.

In zeer korte tijd hebben een 7 tal bezorgers van de bloemengroet te kennen gegeven dit niet meer te kunnen / willen doen.

Wij zijn dan als diaconie nu op zoek naar mensen die zich beschikbaar stellen om de kerkgroet 2 a 3 keer per jaar te bezorgen bij het mede 

gemeente lid waar deze bloemengroet voor bestemd is.

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat deze vorm van samen gemeente zijn door kan blijven gaan.

Wilt zich beschikbaar stellen neem dan contact op met Miranda van der Veen  tel. 351683