U bent hier

Liturgie Oudjaarsavond

Door Redactie op zo, 30/12/2018 - 14:25

Liturgie Oudjaarsavond

Voorzang: Lied 280 : 1, 4, 5 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis
Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Psalm 31 : 1, 6 en 15 Op U vertrouw ik, Heer der Heren
Stil gebed, votum en groet
Lied 413 : 1 en 3 Grote God, wij loven U
Gebed
Eerste Schriftlezing: Psalm 90
Lied 90A : 1, 3 en 4 O God, die droeg ons voorgeslacht
Tweede Schriftlezing: Lc. 12 : 22 - 32
Lied 751 : 1, 3 en 4 De Heer verschijnt te middernacht
Uitleg en verkondiging
Zingen: Want wy leauwe yn in Heit
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Collecten
Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Gem.: Amen, amen, amen