U bent hier

Liturgie 7 Juli 2019

Door Redactie op za, 06/07/2019 - 16:48

Liturgie voor de dienst op 7 juli 2019 in Surhuizum

We sluiten vandaag het kerkenwerkseizoen af onder het thema:

Hert & hannen  

!

In deze dienst is groep 8 van de JLS te gast. Zij zijn vanaf september allemaal welkom bij de All Stars.

De World Servants-gangers, Rianne Huistra en Ellis Veenhuizen, hopen op 23 juli te vertrekken naar

Oeganda. Zij ontvangen vandaag een reiszegen.

De begeleiding van deze dienst is in         

hannen

 van de 

Bgb 

Foar Jo

Liederen voor de dienst:              

It’s me o Lord   

(Nr. 192)

                                               U heft mij op (Nr. 511)

                                               Heer U bent altijd bij mij (Nr. 512)

                                               We shall overcome (ELB 505)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied:   

Opwekking 733a             

Tsientûzen reed’nen

Stilte - bemoediging - groet

Groep 8 komt binnen

Zingen: 

Het allerleukste liedje    

https://www.youtube.com/watch?v=epOQAdjJIko

Zingen

ELB 184              

Ik wandel in het licht met Jezus

Gebed  

Bijbellezing:       

Lucas 2 : 40 - 42

40

Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

41

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.               

42

Toen hij twaalf jaar was, maakten ze

weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.

Korte uitleg       

Zingen: 

I walk by faith   

 (nr. 26)               

Geloof is de basis van mijn gaan

Bijbellezing:       

Lucas 2 : 43 - 45

43

Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn

ouders het wisten.          

44

In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag

voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken.  

45

Toen ze hem niet vonden,

keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken.

Korte uitleg       

Zingen: 

Opwekking 807

God van licht, wees mijn gids. (My lighthouse)

Bijbellezing:       

Lucas 2 : 46 - 47

46

Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en

hun vragen stelde.          

47

Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Korte uitleg

Zingen

:  

Opwekking 769 

Bouw uw koninkrijk

Bijbellezing:       

Lucas 2 : 48 - 50

48

Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons

aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’              

49

Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom

hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’               

50

Maar ze begrepen niet

wat hij tegen hen zei.

Korte uitleg       

Zingen

ELB 261

: 1 en 2 

Aan uw voeten Heer

Bijbellezing:       

Lucas 2 : 51 - 52

51

Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met

hem gebeurd was in haar hart.   

52

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer

in de gunst bij God en de mensen.

Korte uitleg       

Zingen: 

Ik wens jou        

 (Trinity)              

https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU

Groep 8 gaat op reis en zij krijgen mee voor onderweg ...              

World Servants  -gangers             

- korte toelichting

- reiszegen

- aanreiken attentie       

Toezingen van  

World Servants 

-gangers en de jongeren uit groep 8:       

Ga met God: 1 en 2        

 (nr. 330b)

Thema: 

Hert & hannen  

!            

       

Dankgebed en voorbeden

Collecten           

Collectelied door            

Bgb 

Foar Jo

: Top of the world (Nr. 604)

De kinderen kunnen uit de oppas worden gehaald

Slotlied: 

Opwekking 687 

Heer, wijs mij uw weg (Sela)

Zegen

Toegift 

Bgb 

Foar Jo

: Shout to the North (Nr. 28)

Groot is de Heer (Nr. 22)

Na de dienst kunt u in de pije zegen toewensen aan Rianne en Ellis die naar Oeganda gaan en aan de

jongeren die de overstap maken naar de middelbare school