U bent hier

Kerkgroet Zondag 25 Okt 2020

Kerkgroet zondag 25 oktober 2020

Protestantse gemeente Surhuizum

 

Eredienst:

9.30 uur: Mevr. R. v/d Wal – van Akker, Morra (Bijbelzondag)

 

Dienst volgende week:

9.30 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier, Heilig Avondmaal

 

Kinderkerk: Maaike

Organist: Aly Kloosterman

 

Mededelingen:

 

Pastoraat

Vanwege hoge koorts, waarschijnlijk door een blaasontsteking, komt mw. Y.J. van der M-B van de Doarpsstrjitte nog niet naar huis.

 

Jeugddienst 8 november a.s. 

Op 8 november a.s. om 11.00 uur is er een jeugddienst in de Doarpstsjerke.

Het thema voor deze dienst is:

 

Het goede leven, ook in coronatijd??????

 

Onze jeugdwerker Steven Akker leidt deze dienst.

Er mogen 30 personen in de Doarpstsjerke en 30 personen in It Gebou.

Jij en u is van harte welkom!

 

Jeugdwerk PKN Surhuizum

 

Kinderkerk

Vanaf 1 november start de Kinderkerk al tegelijk met de kerkdienst. De

kinderen gaan niet eerst bij de ouders in de kerk zitten, maar gaan rechtstreeks

naar de eigen ruimte. Dit zal in It Gebou zijn of in de bovenzaal van de kerk. Als

je komt staat de koster er wel of een kinderwerker die je de weg wijst.

Gaan je ouders een keer niet naar de kerk? Dan kom je gewoon zelf!

En mocht het zo zijn dat we straks helemaal niet meer naar de kerk kunnen

komen vanwege corona, dan gaat de Kinderkerk gewoon door in It Gebou.

Dus houd in november de aanvangstijd van de kerkdienst in de gaten en vanaf

dat tijdstip ben je welkom!

Groeten namens de kinderwerkers

Tine van der Veen, coördinator

kinderkerk@pknsurhuizum.nl

 

Kinderkerk
Een open boek

Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op het plein

bij de Waterpoort, waar de priester Ezra voorleest uit het boek

met de wet van Mozes. Ook wordt het Loofhuttenfeest ingesteld.

 

Agenda

25 oktober. 19.30. All star 2 Bowina. It Gebou.

29 oktober.  20.00 Club Jetze van der Veen. It Gebou.

 

 

Liturgie

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Intochtslied Het orgel speelt Psalm 150 1 en 2

Stil moment en Woorden van bemoediging

Luisteren “Heer ik kom tot U”

Gebed

Luisteren naar het kinderlied

Kinderen naar de KND

Woorden voor onderweg en aansluitend

luisteren naar Bless the Lord , my soul /Loof de Koning heel mijn wezen

Schriftlezing Psalm 51 vers 1 t/m 11

Het orgel speelt Psalm 103 vers 1 en 3

Schriftlezing Psalm 51 vers 12 t/m 21

Het orgel speelt Psalm 103 vers 7 en 9

Verkondiging:

Luisteren “Halleluja”
Gebed met aansluitend gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Luisteren naar het slotlied Het orgel speelt “Vreugde, vreugde, louter

vreugde” ELB 357

Zegen

 

Kerkbezoek vanaf 25 oktober 2020

De huidige richtlijn qua aantal bezoekers is niet gewijzigd. Naast de 30 personen in de kerk van Surhuizum kunnen er ook 30 kerkgangers plaatsnemen in het Gebouw. Daar is de dienst via een beeld- en geluidsverbinding te volgen. Het is alleen een interne verbinding, dus helaas niet via het internet te volgen. Afgelopen zondag is voor het eerst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het Gebouw de dienst bij te wonen. De aanwezigen hebben de beeldverbinding ervaren als een duidelijke meerwaarde ten opzichte van het alleen ‘luisteren’ naar kerkdienstgemist.nl. We nodigen u en jou dus van harte uit om ook de komende zondagen naar de kerkdienst te komen. Wel vragen we en jou om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk! Zodra u heeft plaats genomen, kan het mondkapje weer af.

 

 Aanmelden voor viering Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag, 1 november, hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Om dat in de kerk volgens de coronamaatregelen klaar te kunnen zetten, vragen we u en jou om zich voor deze dienst aan te melden. Dit kan tot zaterdag 31 oktober 18.00 uur bij de koster, Cor en Joke Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00.

 

Uiteraard kunt u ook thuis meevieren. Voorafgaand aan de dienst kunt u zelf thuis een stukje brood klaarzetten en een glaasje wijn of sap. Wanneer de aanwezigen in de kerk genodigd worden om het brood te nemen en later de wijn te drinken, kunt u dat thuis ook doen. Zo mogen we in verbondenheid met elkaar gedenken dat Jezus zijn leven ook voor ieder van ons heeft gegeven.

 

Collectegeld

Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de

volgende rekeningnummers:

• Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv

Diaconiecollecte

• Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum,

ovv Kerkcollecte.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

 

Gezegende dienst toegewenst!

Kopijsluiting

Kopij voor de Kerkgroet kunt u tot donderdagavond 20.00 uur inleveren bij:

Mark Storm, Bonhommestrjitte 20
of mailen naar: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com